Teach 500

Anna Vilchova

Anna Viľchová

odbor: spoločenské a politické vedy

pôsobisko: Emocionálny Kompas

Anka študovala v Londýne na University College London (UCL) a London School of Economics (LSE). Prostredníctvom programu Erasmus strávila rok v Bruseli. Počas školy viedla Česko-slovenskú society na univerzite a dva roky bola jednou z organizátoriek LSE Central European Conference. „Verím, že rozvoj sa nerobí od stola a že dobrým štrukturálnym zmenám musia predchádzať skúsenosti z terénu, a preto som sa rozhodla pridať do programu Teach Next.”

Po absolvovaní Teach Next spoluzaložila program Emocionálny Kompas – program pre učiteľov a učiteľky o tom, ako u detí zlepšiť duševné zdravie, vzťahy v škole a schopnosť sústrediť sa. V programe vyvíjajú ľahko použiteľné metodiky pre učiteľov a učiteľky v každom ročníku, ktorými môžu v triede rozvíjať zdravú prácu s emóciami a zručnosti ako láskavosť, spolupráca, schopnosť riešiť konflikty, nastavenie na rast a pod. 

Vďaka účasti v programe Teach next podľa jej slov nabrala vieru, že zmena v slovenskom školstve je možná, pretože v ňom už pracuje veľa zapálených učiteľov a učiteliek. Podľa Anky im však v prvom rade potrebujeme dať systémovú podporu a čo najpoužiteľnejšie nástroje na to, aby deti aj učitelia/učiteľky boli v školách spokojní. A tiež by sme im mali vytvoriť priestor na učenie sa z dobrej praxe, ktorej je už teraz v školách neúrekom.

Čo ti dal program Teach Next?

„Dostala som vhľad do systémových problémov v školstve, naučila som sa lepšie plánovať, organizovať svoj čas a pomaly sa preorientovať z módu perfekcionizmu na neustále učenie sa, prácu s chybami a väčší sebasúcit. V Teach Next som tiež spoznala komunitu ľudí profesionálne aj ľudsky inšpiratívnych a s mnohými z nich doteraz spolupracujeme v Emocionálnom Kompase aj mimo neho. Osobne a ľudsky mi najviac dali deti v mojej triede – môže to znieť ako klišé, ale naozaj som sa tam prišla oveľa viac učiť od nich, ako oni odo mňa.“

Aká je tvoja vízia?

„Mojou vízou je, aby sa zdravo pracovať s emóciami a rozvíjať sociálne zručnosti učili všetky deti na slovenských školách v rámci bežnej súčasti vzdelávania a formovali sme tak zdravšiu a láskavejšiu spoločnosť.”