→→Nevieš
kam po
škole?

Naštartuj
svoju
kariéru s
Teach Next

  • Získaj platený job hneď po skončení školy
  • Absolvuj 350+ hodín špičkových tréningov a školení líderských zručností
  • Využi 50+ hodín mentoringu
  • Stretávaj sa s inšpiratívnymi osobnosťami
  • Staň sa súčasťou komunity ľudí, ktorým záleží na lepšom Slovensku
Zistiť viac
Teach Next

Čo je ←←←←
Teach
Next ←←

Teach Next je program pre budúcich lídrov a líderky a zároveň 2-ročný full-time platený job v školstve s nástupným platom porovnateľným s top firmami.

Okrem zmysluplného štartu kariéry, pri ktorom si vyskúšaš učiť na škole, absolvuješ špičkové školenia a tréningy líderských zručností. Pripravíme ťa na učenie, ale získané skúsenosti zúročíš pri akejkoľvek práci.

Pre koho je
Program
Určený?←←

Prihlásiť sa môžu absolventi a absolventky akéhokoľvek študijného zamerania na univerzitách doma aj v zahraničí.

Náš program je súčasťou prestížneho programu Teach for All s medzinárodným know-how v 60 krajinách sveta. Účastníkom*íčkou sa stane približne len 10% z prihlásených.

Teach Next je pre tých, ktorí chcú naštartovať svoju kariéru. Napríklad v USA a Veľkej Británii je program v top 10 najatraktívnejších prác po škole.

Zistiť viac

→→Je to
aj pre
mňa?

Otestuj sa, či je teach next pre teba. zaškrtni, čo platí

Zistiť viac

Prečo sa
prihlásiť

Osobnostný rozvoj

“Inšpiratívny bol pre mňa najmä osobný mentoring, ktorý ma vyškolil v odolnosti a v prezentačných zručnostiach.”

Angelika Fogášová (r.2017)

spoluzakladateľka organizácie Informatika 2.0.

Štart kariéry

“Vďaka programu som spoznal veľa inšpiratívnych ľudí, ktorí naštartovali moju kariéru a úspešné projekty. ”

Arnold Kiss (r. 2015)

Ministerstvo školstva

Komunita

“Teach Next bol pre mňa osudový, keďže som sa na ňom spoznala so svojou parťáčkou, s ktorou teraz vedieme spoločnú platformu”

Zuzana Bendíková

Riaditeľka, InTYMYta

Absolventi
Teach
    →→ Next →→

Počas 10 rokov programu naštartovalo svoju kariéru v Teach Next viac ako 100 mladých ľudí. Tí často pokračujú v kariére vo verejnej správe, alebo zakladajú vlastné projekty, ktoré menia nielen školstvo, ale aj spoločnosť.


Medzi absolventmi a absolventkami programu nájdeš osobnosti, ktoré sa dostali do prestížneho výberu časopisu Forbes – 30 pod 30.

Kde program prebieha?

Teach Next má partnerské školy po celom Slovensku. Okrem malých obecných škôl nájdeš v našom zozname aj školy vo väčších, krajských mestách. Výber tvojho umiestnenia je na dohode a spolupráci.

Čo to obnáša?

Na začiatku programu prejdeš školením a tréningami na Base Campe a Letnej škole. Počas celého obdobia budeš absolvovať 350+ hodín workshopov s odborníkmi z biznisu a vzdelávania a 60+ hodín osobného mentoringu. Budeš súčasťou silnej komunity. Takto pripravený/á nastúpiš na 2 roky ako učiteľ alebo učiteľka na základnej škole.

Kedy?

Náš rok začína ako ten školský, v septembri. Školenia a tréningy na intenzívnom 6-týždennom prípravnom Base Campe a Letnej škole sa však začínajú už koncom júna.

Akú podporu získam?

Teach Next je slovenská verzia prestížneho medzinárodného programu s podporou širokej bázy osobností z rôznych oblastí a firiem. Počas celého obdobia ťa bude sprevádzať náš tím a na pravidelných stretnutiach aj špičkoví mentori a inšpiratívni ľudia.

Je to platené?

Áno. Minimálny plat, ktorý dostaneš mesačne, je 1450eur.

Zistiť viac

Komu
pomôžeš

“Diana naučila žiakov
pracovať so svojím hnevom.“

S akými školami spolupracujeme?

Keďže sa snažíme pôsobiť tam, kde je nás najviac potreba, spolupracujeme so školami, ktoré čelia rôznym výzvam – do našej siete škôl tak patria menšie komunitné školy v obciach na východe Slovenska, typické obecné školy, ale napríklad i mestské školy v okresných mestách.


S akými deťmi pracujeme?

Deti, ktoré naši účastníci a účastníčky učia, častokrát pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia či z marginalizovaných komunít, záleží nám však na každom dieťati a na vzdelaní, ktoré mu dá šancu v živote uspieť.

A čo
         ďalej?

Ľudia po Teach Next, pre ktorých systémová zmena školstva nepočká a rozhodnú sa na nej ďalej s Teachom spolupracovať, majú možnosť zapojiť sa do komunity Teach 500.

Členovia komunity môžu pracovať v školách, štátnych inštitúciach, biznise či politike a od Teachu získavajú dodatočné školenia, mentoring, networking, či finančnú podporu pre svoju prácu alebo na rozbeh vlastných projektov.

Teach 500 tak vytvára rozmanitú komunitu, ktorá napriek svojim odlišnostiam spolupracuje na zlepšovaní nášho školstva, aby raz všetky deti mali šancu v živote uspieť.

Staň sa súčasťou Teach next

Mám záujem