Čo je ←←←←
Teach
Next ←←

Teach Next je full-time platený job v školstve s nástupným platom porovnateľným s top firmami.

Prihlásiť sa môžu top absolventi a absolventky akéhokoľvek študíjneho zamerania na univerztách doma aj v zahraničí.

Okrem zmysluplného štartu kariéry, pri ktorom učíš na základnej škole, dostaneš od Teachu aj špičkové školenia a tréningy líderských zručností. Pripravíme ťa na učenie žiakov, ale získané skúsenosti zúročíš pri akejkoľvek práci.

Pripravíme ťa na učenie žiakov,
ale získané skúsenosti zúročíš
pri akejkoľvek práci.

→→Je to
aj pre
mňa?

Otestuj sa, či je teach next pre teba. zaškrtni, čo platí

Prečo sa
prihlásiť

Osobnostný rozvoj

“Teach Next bol pre mňa obohacujúcim najmä vďaka osobnému mentoringu od koučky Federiky Plesník a rôznorodými tréningami, ktoré ma vyškolili v odolnosti, mojich prezentačných zručnostiach, ale aj well beingu a mnohých iných soft a hard skills, ktoré teraz využívam vo svojej kariére denno denne.”

Angelika Fogášová (r.2017)

spoluzakladateľka organizácie Informatika 2.0.

Štart kariéry

“Pre mňa bol Teach Next štartovnou dráhou v mojej kariére. Obrovský network ľudí, ktorí sa pohybujú okolo organizácie Teach a samozrejme skúsenosť z programu ako taká, ma naviedli k projektom #somtu, rozumieme.si/cseregyerek (oba ocenené prezidentmi SR. Stál som pri zrode startupu Prosent a aktuálne sa podieľam na reforme školstva priamo na Ministerstve.”

Arnold Kiss (r. 2015)

Ministerstvo školstva

Komunita

“Najdôležitejšou súčasťou programu Teach Next pre mňa bola komunita, nakoľko som medzi svojimi spoluúčastníkmi*čkami našla parťáčku na platformu Plánované rodičovstvo, dnes InTYMYta. S Radkou Mikšík sme ešte počas účastí v Teach Next spojili sili a dnes sa pomocou tejto platformy snažíme o zavedenie a zlepšenie kvalitnej sexuálnej výchovy na školách.”

Zuzana Bendíková

Riaditeľka, InTYMYta

Kde?

Teach Next má partnerské školy po celom Slovensku. Okrem malých obecných škôl nájdeš v našom zozname aj školy vo väčších, krajských mestách. Výber tvojho umiestnenia je na dohode a spolupráci.

Kedy?

Náš rok začína ako ten školský, v septembri. Pred nástupom do triedy však musíš prejsť školením a tréningami na Base Campe a Letnej škole, ktoré začínajú už koncom júna.

Čo to obnáša?

Náš rok začína ako ten školský, v septembri. Pred nástupom do triedy však musíš prejsť školením a tréningami na Base Campe a Letnej škole, ktoré začínajú už koncom júna.

Je to platené?

Áno. Minimálny plat, ktorý dostaneš mesačne, je 1450eur.

Komu
pomôžeš

“Diana naučila žiakov
pracovať so svojím hnevom.“

S akými školami spolupracujeme?

Keďže sa snažíme pôsobiť tam, kde je nás najviac potreba, spolupracujeme so školami, ktoré čelia rôznym výzvam – do našej siete škôl tak patria menšie komunitné školy v obciach na východe Slovenska, typické obecné školy, ale napríklad i mestské školy v okresných mestách.


S akými deťmi pracujeme?

Deti, ktoré naši účastníci a účastníčky učia, častokrát pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia či z marginalizovaných komunít, záleží nám však na každom dieťati a na vzdelaní, ktoré mu dá šancu v živote uspieť.

A čo
         ďalej?

Ľudia po Teach Next, pre ktorých systémová zmena školstva nepočká a rozhodnú sa na nej ďalej s Teachom spolupracovať, majú možnosť zapojiť sa do komunity Teach 500.

Členovia komunity môžu pracovať v školách, štátnych inštitúciach, biznise či politike a od Teachu získavajú dodatočné školenia, mentoring, networking, či finančnú podporu pre svoju prácu alebo na rozbeh vlastných projektov.

Teach 500 tak vytvára rozmanitú komunitu, ktorá napriek svojim odlišnostiam spolupracuje na zlepšovaní nášho školstva, aby raz všetky deti mali šancu v živote uspieť.

Staň sa súčasťou Teach next

Mám záujem