Teach 500

Arnold Kiss

odbor: medzinárodné vzťahy, sociálna psychológia

pôsobisko: Ministerstvo školstva

Arnold vyštudoval liberálne štúdiá so zameraním na politické a sociálne vedy a medzinárodné vzťahy na Slovensku, v Holandsku a v Belgicku. V rokoch 2015 – 2017 pôsobil v Teach Next, kde svoje žiačky v Turni nad Bodvou doviedol k výhre v súťaži iKid.

Od februára 2024 pôsobí na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR ako riaditeľ Odboru strategických priorít, projektový manažér pre projekty Strategická komunikácia a Moderné vzdelávanie na stredných školách. 

Okrem toho spolutvorí predmet Zvedavé učenie na Pedagogickej fakulte UK. Spoluzakladal iniciatívu #somtu a projekt Rozumieme.si/Cseregyerek (oba ocenené prezidentmi SR), založil a vedie vzdelávací projekt Greenpower. Pracuje tiež ako mentor pre projekty Budúcnosť Inak, DASATO Academy a Stronger roots.

Je laureátom ocenenia časopisu Forbes 30pod30.

Čo ti dal Teach Next?

Program Teach Next mi dal okrem iného tri veci: 1. prax v bežnej základnej škole so skutočnými problémami, ktorá je najdôležitejším základom pre ďalšiu snahu skvalitňovať školstvo. 2. Nástroje ako mentoring, školenia, tréningy, vďaka ktorým som sa popri tejto praxi veľa naučil. Tieto nástroje mi pomohli, aby som nevyhorel v prostredí vysokého výkonu. 3. Komunitu. Hovoriť o svojej skúsenosti s Teach Next mi otvorilo cestu na viacerých pracovných pohovoroch. Často mi otvárali dvere práve ďalší ľudia, ktorí Teach poznajú, alebo v programe pôsobili.

Je fajn mať komunitu ľudí, s ktorými mám rovnakú víziu: všetci pracujeme na tom, aby sme mali školstvo, vďaka ktorému majú všetky deti šancu na úspech.