Teach 500

Jano Horvath

Jano Horváth

odbor: informatika

Jano vyštudoval informatiku na University of Edinburgh. Stážoval v start-upoch aj v nadnárodných firmách. Čím dlhšie pôsobil v komerčnej sfére, tým viac si uvedomoval, že žije síce intelektuálne vyťažený, ale nesmierne pohodlný život.

V rámci programu Teach Next učil matematiku a informatiku na Základnej škole v Chminianskych Jakubovanoch a na Obchodnej akadémii na Dudovej ul. v Bratislave. Po absolvovaní programu založil projekt Informatika 2.0, ktorý ponúka učiteľom bezplatné plány hodín informatiky, automatický test digitálnych zručností a mnoho školení pre učiteľov.

Spoluzaložil Lýceum C. S. Lewisa, kde vedie digitálnu sekciu. Na škole rozvíja koncepciu založenú na troch pilieroch: podnikanie, digitálne vzdelávanie a charakterové vzdelávanie.

Je laureátom ocenenia Forbes 30pod30.

Čo ti dal program Teach Next?

Teach Next mi dal obrovský osobný rast, naučil ma učiteľskému remeslu a po skončení výborný network a strechu, pod ktorou sme mohli rozbehnúť Informatiku 2.0. Svoje znalosti z univerzity a to, že rozumiem, ako funguje informatika, chcem pretaviť a zaujímavejšie podať deťom.

Aká je tvoja vízia?

Do programu som vstupoval s víziou, že svoje znalosti z univerzity a to, že rozumiem, ako funguje informatika, pretavím a zaujímavejšie podám deťom.