Teach 500

Ľubica Račeková

odbor: Masmediálna komunikácia a reklama

pôsobisko: NiVaM

Učila žurnalistiku a bola doktorandkou na katedre masmediálnej komunikácie a reklamy. Vďaka svojmu vedeckému zameraniu na tému migrácie si “struhla” stáž v Multikultúrnom centre v Prahe. Vydala niekoľko článkov na migraceonline.cz, napísala projekt k dizertačnej práci, koordinovala dobrovoľníkov v Mareene. V Teach Next učila na Novozámockej v Nitre – slovenský jazyk a matematiku. Po ukončení programu nastúpila na NIVAM, odd. marketingu a komunikácie.