Teach 500

Ľubica Račeková

odbor: Masmediálna komunikácia a reklama

pôsobisko: NiVaM

Ľubica vyštudovala žurnalistiku. Počas študijných projektov v zahraničí zistila, že učiť sa dá efektívne a pútavo, a tak sa snažila viesť aj svoje hodiny na doktorandskom štúdiu. Spätná väzba od študentov a študentiek ju motivovala skúsiť si školstvo aj na inom stupni.

Od žurnalistiky prešla na moderovanie vlastných hodín v triede s deťmi z marginalizovaného rómskeho prostredia. V Teach Next učila na Novozámockej v Nitre – slovenský jazyk a matematiku. Po ukončení programu nastúpila do Národného inštitútu vzdelávania pri Ministerstve školstva, kde sa venuje informovaniu o kurikulárnej reforme. Pravidelne sa stretáva so svojimi žiakmi aj vďaka štipendijnému programu Divé Maky, v ktorom robí mentorku.

Čo ti dal program Teach Next?

Dva roky v Teach mi dali pochopenie, že nemusím vymýšľať koleso, lebo niekto ho už roztočil. Dal mi veľa odpovedí, napríklad na to, ako funguje náš systém, školstvo, ako toxický stres ovplyvňuje ľudí z generačnej chudoby, ako pracovať na emocionálnej gramotnosti. V neposlednom rade ma program naučil, ako vybudovať vlastný projekt a ako rozvíjať svoju odolnosť.

Akú máš víziu?

Verím, že všetky deti raz budú mať šancu uspieť, že všetci ľudia pochopia, že inak to jednoducho nemôže byť a že k tomu prispejem svojou prácou. Škoda, že som tú prvú časť vety nevymyslela sama, ale o to radšej som, že môžem byť súčasťou komunity, ktorá je už o tomto tvrdení presvedčená.