Teach 500

Barbara Vašková

odbor: Prekladateľstvo

pôsobisko: SOŠ gastronómie a odborných služieb, Farského

Do Teach Next sa prihlásila, pretože verí, že práve školstvo hrá dôležitú úlohu v budovaní lepšieho a krajšieho Slovenska a vďaka Teach k tomu môže prispieť aspoň malou čiastkou. Aktuálne je na stáži v Európskej komisii a po návrate sa chce ďalej venovať francúzštine.

Barbara študovala SJ a FRJ. Už počas štúdia učila milovanú francúzštinu v jazykovke a zistila, že práve v učení vidí svoju budúcnosť. Zažila letnú školu na Sorbonne. Tá jej otvorila oči a ukázala nové možnosti vzdelávania. Okrem toho je aktívnou členkou fotoklubu Nobaf a každoročne sa spolupodieľa na organizácii výstavy Foto v záhrade a na ďalších kultúrnych akciách.

Vo svojej Leadership Challenge sa venovala čitateľskej gramotnosti a kritickému mysleniu. Aj so spoluúčastníčkou Ivanou zapojili do tejto aktivity aj iných vyučujúcich, kt. budú spolupracovať a budú prinášať túto tému do svojich predmetov. Projektu predchádzalo poctivé samoštúdiu, spojenie sa s univerzitou v TT, vytvoria e-learning…