Teach 500

Ivana Kolényová

odbor: Prírodné vedy

Príležitosť Teach Next vidí v tom, že okrem komunity podobne zmýšľajúcich ľudí mohla pracovať na svojich silných a slabých stránkach a zároveň byť podporou pre druhých.

Ivana vyštudovala antropológiu na Masarykovej univerzite v Brne. K tomu ju doviedla vášeň pre prírodné vedy a človeka. V živote vyhľadáva príležitosti, ktoré ju napĺňajú a posúvajú jej hranice. Popri štúdiu sa zúčastňovala rôznych projektov a stáží a začala sa zaujímať aj o osobný rozvoj. Po škole sa chcela naďalej venovať antropológii, začala si však uvedomovať význam a dôležitosť rôznych aspektov vzdelávania, a preto hľadala ľudí s podobným cieľom a víziou.