Podporovatelia

Michal Liday

CEO Tatra Banka

​Vzdelávanie vnímam ako veľmi dôležitú tému, ktorá ovplyvňuje, v akej spoločnosti budeme žiť. Aj naša krajina potrebuje expertov, vzdelaných a rozhľadených ľudí. Rola učiteľa je v tomto kontexte mimoriadne náročná a v dnešnej dobe aj často podceňovaná. Potešila ma preto iniciatíva, vďaka ktorej môžem osobne spoznať a podporovať nadšeného učiteľa, ktorý verí, že jeho práca je jeho poslaním. Učitelia v programe Teach Next sú príkladom mladých ľudí, ktorí vedia, čo chcú dosiahnuť.