Podporovatelia

Tatiana Ondrejková

CEO pelikán

Pochádzam z učiteľskej rodiny, takže téma školstvo bola vždy u nás na dennodennom poriadku a ja som sa neprestávala diviť, keď mi moja mama rozprávala o tom, ako sa školstvo dostáva do slepej uličky. Ako sa postavenie učiteľov mení z miestnej autority na bezmocných ľudí, ktorí sa stávajú rukojemníkmi zastaralého systému, žiakov a ich rodičov. Záleží mi na tom, aby sa v tejto krajine prístup k vzdelávaniu výrazne zmenil tak, aby sme na školách a to už základných začali formovať osobnosti s dobrým charakterom, ktoré potom budú v tomto štáte vytvárať hodnoty tak, aby sa zvyšovala životná úroveň celého obyvateľstva.