Podporovatelia

Veronika Cifrová Ostrihoňová

Moderátorka

Pretože naše školstvo je spolu so zdravotníctvom oblasť, ktorá potrebuje na Slovensku najväčšiu zmenu. Zlepšením školstva sa zlepšia podmienky nám všetkým.

„Teach podporujem, lebo je to adresná, jasná a zrozumiteľná pomoc. Prácu Teach-u sledujem dlhodobo, obdivujem účastníkov programu a považujem ich misiu za zmysluplnú, pre nás všetkých. Suplujú často čo zanedbáva štát, a to si zaslúži pomoc.“