Teach 500

Dominik Selep

odbor: Politológia

Dominik sympatizuje s víziou Teach-u a najviac mu imponuje myšlienka vytvoriť sieť ľudí, ktorým záleží na tom aby každé dieťa okúsilo na hodinách úspech a hlavne chodilo do školy s úsmevom.

Dominik vyštudoval odbor politológie na UK v BA. Dva roky pracoval ako sociálny pracovník v azylovom centre v Gabčíkove. Počas Teach Next pôsobil ako učiteľ na ZŠ v Lomničke na I. stupni. V roku 2019 spustili na škole v Lomničke s mimovládnou organizáciou Recyklátor projekt Kreatívna recyklácia, za ktorý boli nominovaní medzi troch finalistov Roma Spirit v kategórii mimovládne organizácie.