Teach 500

Edita Fabian Hilgartová

odbor: Mediálne štúdiá

Pre Teach Next sa rozhodla, pretože verí, že svojimi schopnosťami, pracovitosťou a zodpovednosťou vie pomáhať tým, ktorí to potrebujú a ktorí si zaslúžia šancu na lepší život.

Edita Fabian Hilgartová vyštudovala Prešovskú univerzitu v Prešove, odbor mediálne štúdiá. Počas štúdia pôsobila v študentskej televízii, aj ako vedúca vydania. Vo svojej diplomovej práci sa venovala prezentovaniu a rámcovaniu migrantov v médiách. Po vysokej škole pracovala ako PR redaktorka a korektorka, po roku sa rozhodla pre novú výzvu v oblasti marketingu. V marketingovej a komunikačnej agentúre mala ako komunikačná špecialistka na starosti prípravu textov pre klientov – blogy na webové stránky, PR články do rôznych médií, prípravu tlačových správ, návrh komunikačných stratégií aj krízovú komunikáciu. Ako projektová manažérka v OZ sa venovala predčitateľskej a čitateľskej gramotností škôlkarov a školákov, spoluorganizovala súťaž školských časopisov. V Teach Next pôsobila ako učiteľka na Základnej škole Ľudmily Podjavorínskej na Luníku IX. Aj po ukončení 2-ročného programu sa rozhodla zostať učiť a naďalej viešť aj svoj projekt Klbkáčik, ktorý spolzaložila s Michaleou CIngeľovou a slúži ako voľnočasové vzdelávanie pre deti po vyučovaní.