Teach 500

Lenka Mužilová

odbor: Učiteľstvo

Lenka vyštudovala učiteľstvo slovenčiny a nemčiny a k svojej alma mater v Banskej Bystrici má aj vďaka svojej aktivite na fakulte veľmi hlboký vzťah. Počas štúdia sa vzdelávala aj na Slobodnej univerzite v Berlíne a Univerzite Friedricha Schillera v Jene. Svoje študentské letá trávila najmä v zahraničí, v Nemecku a USA. Vo svojom ostatnom univerzitnom roku sa zúčastnila vzdelávania Sokratovho inštitútu, ktorý ju presvedčil o tom, že je schopná prijať dôležitú a náročnú výzvu, akou Teach Next je.