Teach 500

Marcel Glasa

odbor: Právo

Po štúdiu na Masaryčke viedol v IQ Roma servis projekt zameraný na zmocňovanie rómov v boji proti rasizmu a diskriminácií. Po dokočnení projektu a krátkej pauze v korporáte šiel na Island robiť kávu a cestovať. Po roku smeroval do Dánska, kde vyštudoval Global studies and Communication studies. V Teach Next učil v Žďani.