Teach Next

Katarína Balčiráková

odbor: História

pôsobisko: ZŠ Nitra

Katka vyštudovala bakalársky stupeň na University College London, odbor história. Počas gap year-u sa zamerala na štúdium
klasických jazykov a svoje študentské roky zakončila na CEU vo Viedni, kde vyštudovala odbor medievalistika. Pozitívne aj negatívne skúsenosti so zahraničnými systémami vzdelávania jej pomohli kritickejšie vnímať slovenské školstvo, čo ju viedlo k prihláseniu sa do Teach Next. Verí, že vďaka tejto komunite podobne zmýšľajúcich ľudí môže aj ona svojou troškou prispieť k jeho zlepšeniu.