Teach Next

Lukáš Plevko

odbor: História

pôsobisko: ZŠ Svit

Lukáš je historik, ktorý študoval v Kanade na University of Alberta a vo Viedni na Central European University. Jeho zameraním je
starovek a raný stredovek. V Kanade spolupracoval s miestnou Česko-slovenskou komunitou a dostal aj ocenenie Friends of the
Ukrainian Folklore Centre Award za spoluprácu s Kule Folklore Centre ktoré sa zameriava na históriu a dedičstvo prisťahovalcov z krajín bývalého Rakúsko-Uhorska. Do programu Teach Next sa zapojil lebo verí, že odchod nie je riešenie a že aj na Slovensku sa to dá. Je to na mladých ľuďoch ako je on, aby zmenili Slovensko na krajinu v ktorej je skvelé vyrastať a žiť.