Teach Next

Peter Šuľák

odbor: Šport a rekreácia

pôsobisko: ZŠ Rokycany

Peter sa narodil na východe Slovenska v Humennom. Študoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach kde získal titul
bakalár v odbore šport a rekreácia. Magisterský titul dokončil na Dubnickom technologickom inštitúte v odbore učiteľstvo ekonomických predmetov. Popri štúdiu sa 14 rokov profesionálne venoval futbalu. futbalovú kariéru začínal v Humennom, odkiaľ
neskôr prestúpil do Lokomotívy Košice. 3 roky pôsobil aj v Slavoji Trebišov a vyskúšal si aj zahranične, keď hral v Maďarskom Cigánde FC. Po tomto pôsobení v Maďarsku sa vrátil do rodného Humenného, kde hral druhú najvyššiu slovenskú ligu. Pre program Teach Next sa rozhodol kvôli tomu, lebo si myslí, že každé dieťa si zaslúži šancu na kvalitné vzdelanie.