• 20. marca 2024
  • blog

Čo sme sa naučili na Festivale dobrého vzdelávania Alma

Absolventi Teach Next

Piatok a sobota 8. a 9. marca patrili vo zvolenskej škole Alma učiteľom, študentom, žiakom aj ich rodičom. Konal sa tu totiž Festival dobrého vzdelávania, na ktorom sa spolupodieľali okrem nás aj CEEV Živica, resp. projekt Komenského inštitút, Regionálne centrum podpory učiteľov – Zvolen, Detva, Krupina a s podporou partnerov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Nadácie Pontis a Nadačného fondu Telekom.

My v Teach sme priložili ruku k dielu a zastrešili účasť amerického pedagóga a hlavného rečníka, Kena Schultza. Zároveň sme zorganizovali dve podujatia. Jedným z nich bol Ideathon, počas ktorého sa stretli okrem iných aktuálni ako aj bývalí účastníci programu Teach Next. Ďalším podujatím bolo stretnutie absolventov nášho programu Teach Next, ktorí pokračovali v učení na školách.

Celú piatkovú odbornú konferenciu si môžete pozrieť na našom Facebooku, kde sme streamovali všetky prednášky.

Ako vytvoriť školu, do ktorej chodia všetky deti rady?

To bola téma súťažného Ideathonu, v ktorom sa stretli absolventi aj aktuálni účastnícinášho programu Teach Next, ale aj členovia komunity Sokratovho a Komenského inštitútu či regionálnych centier podpory učiteľov. 

Účastníci a účastníčky boli rozdelení do skupín, v ktorých sa stretli rozmanití ľudia pôsobiaci v rôznych kútoch Slovenska – psychológovia, riaditeľka školy, riaditeľka Regionálneho centra podpory učiteľov, či absolventi nášho programu pôsobiaci v školách, vo vzdelávacích inštitúciách a organizáciách. Každý z prítomných priniesol jedinečnú expertízu a skúsenosti. Spoločným menovateľom bola snaha o vzájomnú inšpiráciu pri vymýšľaní spôsobov, čo urobiť pri rozvíjaní školy Alma inak – tak, aby do nej žiaci a žiačky chodili radi  a mali vlastnú vnútornú motiváciu.

Výsledkom stretnutia bolo okrem zlepšenia si prezentačných zručností a rozvíjania kreatívneho myslenia, aj vytvorenie nových kontaktov, posilnenie tých starých a výmena know-how. Tri tímy s najlepšími nápadmi si odniesli navyše aj ceny od Žurnál-u, Martinus-u a Powerlogy. 

Ako inšpirovať tých, čo inšpirujú

Počas 10-ročného fungovania Teach (predtým Teach for Slovakia) naštartovalo svoju kariéru v Teach Next viac ako 100 mladých ľudí. Tí pokračovali vo verejnej správe, alebo zakladali vlastné projekty, ktoré menia nielen školstvo, ale aj spoločnosť. Približne 20% z nich sa natoľko zapáčilo učenie, že na školách pôsobia naďalej.

Naši absolventi, ktorí zostanú za katedrou, sa často stávajú nositeľmi zmien vo svojich zborovniach, inšpirujú ďalších a postupne sa na školách prepracovávajú k väčšej zodpovednosti. 

Sme na nich veľmi hrdí, ale pocitom hrdosti by to nemalo končiť. Naším cieľom je byť im stabilnou oporou a podporiť ich v rozvoji ich myšlienok a inšpirovať ich k novým. Aj preto sme pre nich v rámci Festivalu dobrého vzdelávania Alma zorganizovali špeciálne prednášky a osobné stretnutia. V rámci nášej komunity alumnistov sa rovnako snažíme podporovať aj našich absolventov, ktorí pôsobia vo vzdelávacích inštitúciách, alebo pracujú pre neziskovú organizáciu, prispievajúcu k zlepšeniu školstva.

Naši absolventi sa tak mohli dozvedieť viac o skúsenostiach Kena Schultza pri vytváraní rozmanitej školy v USA. Tereza Tomáschová s nimi diskutovala o metakognícii a Roman Veverka priblížil aktuálny stav školskej reformy. Veríme, že sme našich absolventov inšpirovali a dodali množstvo nových podnetov, aby mohli naďalej pokračovať v zlepšovaní školstva na Slovensku.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým za aktívnu účasť a partnerovi Powerlogy za podporu pri udržiavaní ich dostatočnej kognitívnej kapacity počas celého dňa.